Hướng dẫn sự kiện

  • 70812bdd-79be-4f8f-a074-3d2b44d6965c
  • maxsize-saturday-hvmwf16-natalie-mendham-photography-212-1.jpg
  • 70812bdd-79be-4f8f-a074-3d2b44d6965c
  • 70812bdd-79be-4f8f-a074-3d2b44d6965c
  • 70812bdd-79be-4f8f-a074-3d2b44d6965c

Thung lũng Huon GI MIDA ĐÓN GITERA

Sự kiện này vào tháng 7 hàng năm tổ chức một loạt các hoạt động âm nhạc, trang phục, giải thưởng, thực phẩm và đồ uống, kể chuyện và truyền thống. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết Image Source Hương vị của Huon Ngày 11 và 12 tháng 3 năm 2018
Một bữa ăn ngon và rượu vang, với giải trí. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin Nguồn hình ảnh